Đường Tăng – Hỏi Ngu : Nhanh Hơn Sét 2.0 (MOD, Unlimited Money)

Đường Tăng – Hỏi Ngu : Nhanh Hơn Sét 2.0 (MOD, Unlimited Money)

(240)Games, Puzzleby

Description of Đường Tăng – Hỏi Ngu : Nhanh Hơn Sét apk for android

Latest version of this game Đường Tăng – Hỏi Ngu : Nhanh Hơn Sét v2.0 free download for android (duongtang.nhanh.chop)

Đường tăng hỏi ngu hại não đơn giản của cộng đồng mạng.
Với những câu hỏi đa dạng và phong phú bao hàm tất cả các lĩnh vực của thế gian trần tục.
Hệ thống câu hỏi mang ý nghĩa có ý nghĩa phong phú và đặc biệt vô cùng hài hước , vui vẻ cười rớt nước mắt.
Những câu nghe hoặc đọc không hề hại não và hài hước nhưng khi suy nghĩ thì lại hài hước vô cùng bá đạo.
Đường tăng đố ngu gồm:
– 10.000 câu hỏi ngu do ban biên tập chương trình soạn thảo.
-Hơn 5000 câu đố ngu do người dùng đóng góp và con số còn tăng lên nhanh chóng.
Các bạn có thể gửi các câu hỏi do các bạn nghĩ ra gửi cho chương trình vào địa chỉ hòm thư bên dưới.
Cách chơi tây du ký hỏi ngu nhanh như chớp nhí :
-Có 4 đáp án A B C D bạn hãy chọn ra 1 trong những đáp án đó bạn cho là đúng nhất.
-Bạn được phép sai 2 lần nếu quá thì trò chơi sẽ dừng lại và bạn là một thí chủ rất ngu.
-Với mỗi lần chơi bạn được phép bỏ qua 1 lần bằng cách nhấn 3 lần vào sư phụ đường tăng dẫn chương trình nhanh như chớp 2019.
* Lưu ý các câu hỏi đều mang một ý nghĩ sâu sắc nào đó phụ thuộc vào độ bữa não của bạn mà suy luận ra nhé.
=> Đồ họa trò chơi đơn giản nhẹ nhàng là món quà tinh thần của nhóm muốn mang lại cho người chơi Đố Ngu – Hại não hiểu theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng 2020.
Hãy tham gia cùng hàng triệu các đồng môn của đường tăng ngộ không chư bát giới đánh nhau như phim chưởng A Di Đà Phật  .

The way to increase the question of simple brain damage of the online community .
With diverse and rich questions covering all areas of the mundane world.
 The question system has a rich meaning and is extremely funny and happy to laugh.
Listening or reading sentences do not harm the brain and humor but when thinking, they are extremely humorous.
Stupid paths include:
– 10,000 stupid questions edited by the editorial board.
-Over 5,000 stupid puzzles contributed by users and the number has increased rapidly.
You can send questions that you think of sending to the program to the mailbox address below.
The way to play the game in the middle of the game is as quick as lightning:
– There are 4 answers A B C D Please choose one of those answers that you think is the best.
-You are allowed to make a mistake twice if too, the game will stop and you are a very stupid host.
-For each time you play, you are allowed to skip once by pressing 3 times to increase the program’s lead speed as fast as 2019.
* Note that the questions carry a deep thought depending on how good your brain is to deduce.
=> Simple game graphics are the spiritual gift of the group who want to bring to the player Quiz – Bad brain understand literally or figuratively 2020.
Join millions of fellow monks of the monk’s path to fight like the film of Amitabha Buddha .
* Tính năng tu thành chính quả.
* Đường tăng vượt ải mỹ nhân.
* Giải cứu khỉ con.
* Chư Bát Giới đi xin cơm chay.
* Động bàn tơ
* Hội bàn đào
* Ngũ hành sơn

MOD APK Information of Đường Tăng – Hỏi Ngu : Nhanh Hơn Sét

App Name Đường Tăng – Hỏi Ngu : Nhanh Hơn Sét
Package Name duongtang.nhanh.chop
Version 2.0
Rating ( 240 )
Size 5.2 MB
Requirement Android 4.4W+
Updated 2020-04-09
Installs 10,000+
Category Games, Puzzle
Developer